Klubbfunktionärer

Valda klubbfunktionärer i Söderslätts flygklubb är:

Styrelsen:


 
Kolbjörn Seth Lennart Gustafson Håkan Sjöberg Anders Sällström
Kolbjörn Seth Håkan Sjöberg
Ordförande, Motorflygchef PPL Kassör Skolchef Motorflygchef
Bo Lenander Anders Filmersson Niklas Palmnert
Bo Lenander Anders Filmersson Niklas Palmnert
Biträdande Motorflygchef UL Ledamot Ledamot

Funktionärer


Rolf Spångberg Björn Härstedt Magnus Berggren
25734_44736_small 25734_44736_small 25734_44736_small
Hangaransvarig Bensinansvarig Fältansvarig

Revisorer:


Henrik Johansson Bo Palm Johnny Pettersson
25734_44736_small 25734_44736_small 25734_44736_small
Revisor 1 Revisor 2 Bitr. Revisor

Valberedning:


Håkan Svensson Johnny Pettersson Bo Palm
25734_44736_small 25734_44736_small
Sammankallande

Comments are closed.