Sven-Erik Anderssons minnesstipendium

sven-erik Sven-Erik gick tyvärr bort alldeles för tidigt i slutet av 2004. Vi är många som minns han glada och alltid lika positiva sätt i kombination med hans enormt stora intresse för allmänflyget. Vi är ett gäng som var nära vänner till honom och som har startat detta stipendium. Intresset har visat sig stort och många givare har hört av sig. Målsättningen är att verka för att minnas och hedra Sven-Erik Andersson och därvid årligen utdela ett stipendium till en person/personer som i hans anda stimulerar allmänflyget i regionen på liknande sätt som Sven-Erik gjorde under sin livstid. Stipendiet förvaltas av en styrelse som årligen utser en lämplig person/personer för stipendiet.

Styrelsen mottager årligen förslag från privatpersoner, flygklubbar och företag på person/personer som kan vara lämpliga för stipendiet.

Stipendiet är öppet för bidrag från såväl privatpersoner, flygklubbar som företag. Stipendiet förvaltas av styrelsen som har rätt att själva välja lämplig placering i form av räntebärande placeringar eller aktiefonder för att förränta kapitalet så att en väl avvägd riskspridning uppnås, målsättningen är att stipendiet skall leva i många år. Vill du hedra Sven-Eriks minne kan bidrag sättas in på konto 5634-2912351 SEB Vänligen märk insättning med namn, adress och telefonnummer. När du gör detta tar banken ut en mindre avgift (10 kr i SEB).

För ytterligare information kontakta
Bo-Lennart Johansson 0708-698073
Patrik Lerpard 0708-881137
Gunnar Lundbergh 0709-926883

Mottagare av Stipendiet
2017
Bo Lenander

 

 

 

 

 

 

 

2015
Lennart Gustafsson
lg

 

 

 

 

 

2014
Anders Sällström
Stipendium_Anders2

 

 

 

 

 

 

 

2014
Håkan Svensson
Stipendium_Håkan_3
 

 

 

 

 

 

 

2012
Owe Rudbeck
Owe Stipendie smaller

 

 

 

 

 

 

 

2010
Mikael Larsson
P1030774

 

 

 

 

 

 

 

2008
Sven Kristensson
Stipendium_Sven

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Sjöberg
Håkan Sjöberg

 

 

 

 

2007
Daniel Stepanovic
IMG_1870[1]

 

 

 

 

 

 

Johnny Petterson
Stipendium_Johnny3

 

 

 

 

 

 

 

2006
Rickard Szymsak  & Roman Tadic

Bidragsgivare till Sven-Erik Anderssons minnesstipendium.
Bauer Richart, Ljunghusen
Air Alpha, Jorsal Bjarne, Odense Danmark
Dansk Flyve Elektronik, Jacobsen Sören, Roskilde Danmark
Jönsson Kenneth, Vellinge
Sturup General Aviation AB, Mårtensson Mårten / Bauer Richart
Procurator, Roos Håkan, Malmö
Sturup Flygklubb
Johansson Bo Lennart, Höllviken
Lundberg Gunnar, Malmö
Petterson Johny, Tygelsjö
Sven-Erik Anderssons minnesstipendium stadgar.

Comments are closed.